Testowane bazy danych od 19 kwietnia do 23 maja 2021

AccessMedicine jest interaktywną platformą zaprojektowaną w celu realizacji kompleksowego programu nauczania na uczelniach/wydziałach medycznych oraz wspierania studentów, stażystów, asystentów w ich codziennych czynnościach klinicznych. Platforma to zarówno zasób wiedzy, jak i narzędzie diagnostyczne. Zawiera testy do samooceny, materiały dydaktyczne, filmy instruktażowe, a także kompleksową bibliotekę podręczników.

Link prowadzący do nagrania instruktażowego - Brief Overview of AccessMedicine

Broszura „User Guide” przedstawiającej wskazówki dla użytkowników

Dostęp poprzez IP Uczelni:

https://accessmedicine.mhmedical.com/

oraz spoza IP za pomocą loginu i hasła:

Username:  jpupew

Password: Medicine21

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AccessPhysiotherapy źródło wiedzy, stworzone w celu zapewnienia wsparcia informacyjnego studentom, wykładowcom oraz praktykującym fizjoterapeutom. Ten obszerny, regularnie aktualizowany zasób pozwala na uzyskanie nielimitowanego dostępu do poniżej wymienionych, wiarygodnych treści oraz narzędzi.

  • 58 wiodących w obszarze fizjoterapii podręczników, w tym kluczowa pozycja Dutton's Orthopaedic Examination, Evaluation, and Intervention and Therapeutic Modalities in Rehabilitation.
  • Multimedia – obszerna biblioteka ponad 650 filmów z narracjami, których celem jest nauczanie techniki ćwiczeń oraz rehabilitacji, kinetyki i interwencji fizjoterapeutycznych, dzięki czemu terapeuci mogą opracować plan opieki szybciej niż kiedykolwiek wcześniej.
  • Ponad 2200 interaktywnych pytań do samooceny, które mogą również pomóc użytkownikom w przygotowaniu się do egzaminu NPTE (National Physical Therapy Exam).
  • Interaktywny moduł z animowanymi materiałami zdjęciowymi poszczególnych warstw tkanek i organów pozwalający na dogłębną naukę anatomii ludzkiej.
  • Cykl wykładów - Essentials of Neuroscience in Physical Therapy, który łączy w sobie grafikę, studia przypadku i narrację.
  • Studia przypadków – w podziale na neuroanatomiczne, protetyczne i ortezowe.
  • Moduł ‘szybkie odpowiedzi’ – klasyfikacje stanów chorobowych wg kodów ICD-9-CM i ICD-10-CM ze zwięzłymi opisami, możliwymi implikacjami i przyczynami, rekomendowanym postepowaniem.
  • Zintegrowana baza leków.

Dostęp poprzez IP Uczelni:

http://accessphysiotherapy.mhmedical.com

oraz spoza IP za pomocą loginu i hasła:

Username:  jpupew

Password: Medicine21

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Indywidualne konta użytkowników, pozwalające na zdalny dostęp do zasobów spoza sieci akademickiej
informacje dla pracowników i studentów instytucji objętych licencjami krajowymi

---> Zdalny dostęp do zasobów