Akty prawne

                                                  Źródło: Akty prawne - BIP MNiSW

Punktacja

Załącznik - wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów

Załącznik do komunikatu - wykaz wg dyscyplin i wykaz konferencji

 Ewaluacja